فروپاشی بسیاری از اکوسیستم‌های رمزنگاری بزرگ در سال 2022 نیاز فوری به اصلاح شیوه عملکرد صرافی‌های رمزنگاری را آشکار کرد. ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم (ETH) معتقد به کاوش فراتر از روش‌های «فیات» برای اطمینان از ثبات مبادلات رمزنگاری، از جمله فناوری‌هایی مانند به‌عنوان برهان دانش مختصر و غیر تعاملی با دانش صفر (ZK-SNARKs).

پس از گفتگو با فرشته سرمایه گذار بالاجی سرینیواسان و صرافی‌های رمزنگاری مانند Coinbase، Kraken و Binance، Buterin توصیه‌شده گزینه‌های ایجاد مدارک رمزنگاری از وجوه درون زنجیره ای که می تواند در صورت لزوم بدهی های سرمایه گذار را پوشش دهد، به نام صرافی های متمرکز ایمن (CEX).

بهترین سناریو، در این مثال، سیستمی است که به صرافی‌های رمزنگاری اجازه نمی‌دهد وجوه سپرده‌گذار را بدون رضایت برداشت کنند.