فروپاشی بسیاری از اکوسیستم‌های رمزنگاری بزرگ در سال 2022 نیاز فوری به اصلاح شیوه عملکرد صرافی‌های رمزنگاری را آشکار کرد. ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، به کاوش فراتر از روش‌های «فیات» برای اطمینان از ثبات مبادلات رمزنگاری، از جمله فناوری‌هایی مانند برهان مختصر و غیر تعاملی دانش صفر دانش (zk-SNARKs).

پس از گفتگو با فرشته سرمایه گذار بالاجی سرینیواسان و صرافی‌های رمزنگاری مانند Coinbase، Kraken و Binance، Buterin توصیه‌شده گزینه‌های ایجاد مدارک رمزنگاری از وجوه درون زنجیره ای که می تواند در صورت لزوم تعهدات سرمایه گذاران را پوشش دهد، همچنین به عنوان مبادلات متمرکز امن (CEX) شناخته می شود.

بهترین سناریو، در این مثال، سیستمی است که به صرافی‌های رمزنگاری اجازه نمی‌دهد وجوه سپرده‌گذار را بدون رضایت برداشت کنند.